-  Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.


-  Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.


-  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri ALICI tarafından ödenecektir.


-  Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile “ALICI”nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, ALICI sözleşmeyi sona erdirebilir.


-  Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.


-  Satın alınan ürünün satılmasının imkânsızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel ALICI’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE;

  ALICI, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI’nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.


ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE;

 • SATICI’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum ALICI’ya bildirilir. ALICI, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. ALICI siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 •  ALICI, sözleşme konusu mal/hizmet’i teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmet’i kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, teslimden sonra mal/hizmet’i özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

İPTAL İŞLEMLERİ:

 • Siparişinizin iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sipariş henüz kargoya teslim edilmemişse, siparişin iptali için e-posta “[email protected]” adresine sipariş numaranızla birlikte durumu açıklayan bir e-posta gönderebilirsiniz. Veya destek hattını  “0(216) 606 55 24” hafta içi çalışma saatleri içinde arayarak iletebilirsiniz.

DEĞİŞİM İŞLEMLERİ:

 • Yurt içi siparişlerde değiştirmek istediğiniz ürünü ücretsiz kargo ile 14 gün içinde iade edebilir ve bu esnada yeni bir sipariş oluşturarak dilediğiniz zaman satın alabilirsiniz. Yurt dışı siparişlerde değiştirmek istediğiniz ürünün, kargo ücretini karşılayarak, 14 gün içinde iade edebilir ve bu esnada yeni bir sipariş oluşturarak dilediğiniz zaman satın alabilirsiniz.

 Hasar gören gönderiler;

 • Kullanıcı teslim alırken gönderiyi nakliye sırasında hasar görüp görmediğini tespit etmek amacıyla kontrol etmekle yükümlüdür. Kullanıcıya teslim edilen gönderide hasar tespit edilmesi halinde teslim eden kullanıcının talebi üzerine hasar tespit tutanağı hazırlar. Kullanıcı ve teslim eden tarafından imzalanacak bu tutanak iade talebi için bir dayanak oluşturacaktır. Kullanıcı ürünlerin ücretsiz olarak değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcıdan kaynaklanan mekanik hasarlarla ilgili değişim talepleri kabul edilmeyecektir.

İADE İŞLEMLERİ CAYMA HAKKI ALICI;

 • Satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı kullanılamayacak ürünler şunlardır;

 •  Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler,
 •  Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen ürünler,
 •  Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler,
 •  Gazete, dergi gibi süreli yayınlar,
 •  Hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler,
 •  Basılı ürünler (kitap, vb)

  Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır:

 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan (iç çamaşırı, mayo, kozmetik, vb) ürünler iade alınamamaktadır.
 • Taşınabilir bilgisayar ve masaüstü bilgisayarlar (Orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra yani bilgisayarın kurulumu yapıldıktan sonra iade alınmayacaktır.)
 • Her türlü yazılım ve programlar,
 • DVD, VCD, CD ve kasetler,
 • Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b),
 • Telefon kontör siparişleri.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 • Kullanıcı teslim alırken gönderiyi nakliye sırasında hasar görüp görmediğini tespit etmek amacıyla kontrol etmekle yükümlüdür. Kullanıcıya teslim edilen gönderide hasar tespit edilmesi halinde teslim eden kullanıcının talebi üzerine hasar tespit tutanağı hazırlar. Kullanıcı ve teslim eden tarafından imzalanacak bu tutanak iade talebi için bir dayanak oluşturacaktır. Kullanıcı ürünlerin ücretsiz olarak değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcıdan kaynaklanan mekanik hasarlarla ilgili değişim talepleri kabul edilmeyecektir.

SATICI BİLGİLERİ;

İsmi / Ünvanı      =   SIRLI SEPET PAZARLAMA (Muhammed BAHÇECİK)

Kayıtlı Adresi       =   Aydınlı Mah. Güvenç Sok. No 18 İç Kapı No 10,  TUZLA/İSTANBUL

Posta Kodu         =    34953

Ticari Sicil Numarası  =    912484


CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 •  ALICI, satın aldığı eğer bir hizmet ise bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

 • Kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri “İADE FATURASI” kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. İade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 • Fatura ile birlikte gönderilmiş olan iade formu doldurularak, faturanın bir nüshası ile birlikte İade Adresi: “İstiklal Mah. Vatan Cad. No 16/1, ESENYURT/İSTANBUL” adresine kargo ile ücretsiz olarak gönderilebilir. Ürünün kargosu yapılmadan evvel “0551-154-72-91” telefon numarası üzerinden bizlerle iletişime geçilmesi zorunludur. İletişime geçilmeden iade sağlanan kargoların iadeleri “GEÇERSİZ” sayılacaktır. Ürünlerin, iade sürecinin sağlıklı olarak gerçekleştirebilmesi için gönderinin üzerine A4 Kâğıtla “İADE EDİLECEKTİR” başlığı eklenebilir. Sürecin sağlıklı yürüyebilmesi adına kargo firmasından sağlanabilecek gönderi kodunu saklanmalıdır. İade edilecek ürünlerin düzgün olarak paketlendiğinden ve ayrı ayrı orijinal ambalajlarında olmasına dikkat edilmelidir. İadelerin içine durumu açıklayıcı bir not eklenmesi iade sürecinin hızlanması açısından faydalı olacaktır. Fatura aslı gönderilmezse ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

 • Sözleşmeye uygun olmayan ürünler memnuniyet garantisine tabi olan ürünler ve nakliye sırasında hasar görmüş gönderiler iade edilebilirler. İşbu bölümde memnuniyet garantisine tabi ürünlerin iadeleriyle ilgili kuralların ayrıntılarını düzenlemektedir.

 • Ürün ücretinin iadesi sadece ilk ürün satın alımında geçerlidir. Kullanıcı tarafından birden fazla ürün sipariş edilmiş olsa bile sadece tek kişiye ve adrese gönderilen tek bir adet ürünü kapsamaktadır. Ambalajlama ve yukarıdaki V numaralı paragrafın 12. maddesinde belirtilen gönderi masrafları ücret iadesinin kapsamına girmezler.

 • Ücret İadesi, sadece sitede belirtilen süre içerisinde SATICI tarafından belirtilen adrese yazılı olarak iade talebinde bulunulduğunda mümkündür. Bu süre kullanıcının ürünleri teslim aldığı gün itibarıyla başlar. İade talebinin posta ile gönderilecek olması halinde mektubun sitede belirtilen süre dolmadan önce gönderilmesi zorunludur.

 • Teslim edilen ürünlere ait bütün ambalajların (kullanılmış olanlar da dâhil) sitede belirtilen süre içerisinde SATICI tarafından belirtilen adrese gönderilmeleri gerekmektedir. Bütün ambalajların gönderilmemesi garantinin iptal olması ve ücret iadesinin yapılmamasıyla sonuçlanacaktır.

 • Ücret iadesi prosedüründen yararlanan kullanıcının satın aldığı en fazla bir adet ürün karşılığı ücreti talep etme hakkı bulunmaktadır. Gönderi masrafları da dâhil olmak üzere diğer ödemeler ve masraflar iade edilmeyecektir. Birden fazla ürün sipariş edilmiş ise ortalama ürün fiyatı hesaplanacaktır ve sipariş edilen ürünün gönderi ücretini kullanıcı karşılayacaktır. Ambalajlama masrafı ve iade edilen ürünlerin ve ambalajların geri gönderilme masrafları kullanıcıya aittir. SATICI karşı ödemeli gönderileri teslim almamaktadır.

 • Sadece üreticinin talimatlarına uygun olarak kullanılmış ürünler için olan iade talepleri işleme konulacaktır.

 • Kullanıcı tarafından uzun bir süre boyunca kullanmak amacıyla birden fazla ürün sipariş edilmesi ve bu ürünlerin etkisiz olduğunun ilk ay içerisinde tespit edilmesi halinde kullanıcının bunları kullanmaktan vazgeçme hakkı bulunmaktadır. İlk ürünün iadesi sırasında kullanıcı SATICI tarafından belirlenen adrese diğer ürünleri de açılmamış halde gönderirse SATICI bütün açılmamış ürünlerin ücretlerini gönderi ücretlerini düştükten sonra iade edecektir.

 İade talebi yazısında bulunmaları gereken minimum bilgiler şunlardır;

    *  Siparişi veren Kullanıcının bilgileri (Kullanıcının adı ve soyadı),

    *  Ürünlerin teslim edildikleri adres, e-mail adresi ve telefon numarası,

    *  İade edilen ürünlerin listesi,

   *  Ürünlerin kullanımına başlanan ve kullanımın sona erdiği tarihler,

   *  Ayrıntılarıyla kullanım şekli ve kullanımdan doğan etkiler,

   *  İade talebinin ne şekilde işleme konulmasının istendiği (Ürünlerin onarımı veya değiştirilmesi ya da Ücret İadesi)

   *  Ücret İadesinin yapılacağı banka hesabı numarası.

   *  Bunun dışında iade talebi yazısının anlaşılır ve içeriğinin okunaklı olması ve kullanıcının okunaklı bir imzasını içermesi gerekmektedir.

Yukarıdaki bilgileri içermeyen iade talepleri işleme konulmayacaktır.

 • Kullanıcı tarafından iade edilen ürünlerin ambalajlarının hasar görmeyecek şekilde paketlenmeleri gerekmektedir. Kullanıcı, sadece ambalajların hasar görmesini engelleyecek paketler veya zarflar kullanmalıdır. İade prosedürünün işletilebilmesi sadece nakliye sırasında hasar görmeyen ürünler ve ürün ambalajları için mümkün olmaktadır.

 • İade talepleri, gönderilen ürünler ile birlikte gelen bilgi notunda belirtilen adrese ulaştıktan sonraki 14 iş günü içerisinde işleme konulmaktadır. İade talebi kabul edilir ise ücret iadesi veya ürünlerin onarımı/değiştirilmesi işlemlerinden birisi otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Kullanıcı göndermiş olduğu iade talebinin durumuyla ilgili bilgilere ürünün etiketinde bulunan SATICI’ya ait e-mail adresi aracılığıyla ulaşabilmektedir.

 • İade talebi kabul edilirse, satın alınan bir adet ürünün fiyatına eşit iade talebi yazısında kullanıcı tarafından belirtilmiş olan banka hesabına SATICI veya SATICI tarafından görevlendirilen başka bir kuruluş tarafından sadece banka havalesi ile iade edilecektir. Eğer kullanıcı tarafından satın alınan ürünün bedeli SATICI’nın eline henüz geçmemişse, özellikle de kapıda ödeme yöntemi kullanılmış ise, ücret iadesi işlemini SATICI adına posta kurumu, kurye veya nakliye şirketi yapabilir.

 • Siparişler karşılığı ödemelerin kredi kartı veya debit kartı kullanılarak peşin olarak yapılması durumunda, kullanıcı eğer bankasında ters ibraz ("chargeback") sürecini başlatır ise iade prosedürü askıya alınır ve ihtilaf giderilinceye kadar SATICI iade talebini işleme koymaz. Eğer banka ters ibrazı kabul eder ise böyle bir kullanıcının, garanti ve iade talebi şartlarını karşılıyor olsa bile ücret iadesi hakkı bulunmamaktadır.

 • Hasar gören gönderiler; kullanıcı teslim alırken gönderiyi nakliye sırasında hasar görüp görmediğini tespit etmek amacıyla kontrol etmekle yükümlüdür. Kullanıcıya teslim edilen gönderide hasar tespit edilmesi halinde teslim eden kullanıcının talebi üzerine hasar tespit tutanağı hazırlar. Kullanıcı ve teslim eden tarafından imzalanacak bu tutanak iade talebi için bir dayanak oluşturacaktır. Kullanıcı ürünlerin ücretsiz olarak değiştirilmesini ve ücret iadesi talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcıdan kaynaklanan mekanik hasarlarla ilgili iade talepleri kabul edilmeyecektir.

EK BİLGİLER;

 • Tanıtımı yapılan ürünlerden herhangi birinin uygun olmayan bir şekilde kullanılması veya ürün ambalajında ve/veya beraber gelen bilgi notunda belirtilen şekilde kullanılmaması halinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan SATICI sorumlu tutulamaz.
 • Sitede tanıtımı yapılan ürünlerle ilgili ek bilgiler edinmek için iletişim bölümünü kullanınız. Daha hızlı cevap almak isterseniz sitede belirtilen telefon numarası veya sitede bulunan form aracılığıyla e-mail yoluyla bizimle bağlantıya geçebilirsiniz. Sitede verilen telefon numarasına yapılan aramaların ücretleri telefon operatörünün ücret tarifesine uygun olarak kullanıcı tarafından karşılanmaktadır.

 

İTİRAZ VE ŞİKÂYETLERİN ÇÖZÜMLENMESİ:

 • ALICI, satın aldığı ürünlerle ilgili talep ve şikâyetlerini SATICI’nın yukarıda belirtilmiş olan e-posta adresine iletebilir. Haklı talep ve şikâyetlerin derhal çözümlenmesi için SATICI elinden gelenin en iyisini yapacağını bildirmekle beraber sorunun bu şekilde uzlaşma yolu ile çözümlenememesi halinde;

 • ALICI, aynı zamanda 4077 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde tüketici sıfatını taşıyor ise; dilerse şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını 4077 sayılı “Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun”un ilgili maddeleri gereğince ve “T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı”nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, tüketicilerin mal/hizmet’i satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki “Tüketici Sorunları Hakem Heyetine” veya “Tüketici Mahkemesine” başvuru yapabilirler. Tüketici sıfatına haiz olmayan ALICI’lar bakımından “Türk Ticaret Kanunu” ve “Borçlar Kanunu” hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.