GENEL KURALLAR VE YASAL ZORUNLULUKLAR;

Lütfen sitemizi kullanmadan önce aşağıda yazılı olan maddeleri dikkatli bir şekilde okuyunuz. Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen sitemizi kullanmayınız. Siteyi kullanmanız veya kişisel bilgilerinizin yer alacağı formları doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

MADDE 1 - TARAFLAR:

 • Sitemizde faaliyetlerini yürüten "Aydınlı Mah. Güvenç Sok. No 18 İç Kapı No 10, TUZLA/İSTANBUL " adresinde mukim "SIRLI SEPET PAZARLAMA (Muhammed BAHÇECİK) " (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır). İnternet sitesine üye olan veya sipariş veren internet kullanıcısı (Bundan böyle "ALICI" olarak anılacaktır).

SATICI BİLGİLERİ;

İsmi / Ünvanı            =  SIRLI SEPET PAZARLAMA (Muhammed BAHÇECİK)

Kayıtlı Adresi             =   Aydınlı Mah. Güvenç Sok. No 18 İç Kapı No 19, TUZLA/İSTANBUL

Posta Kodu                =    34953

Ticari Sicil Numarası   =    912484

Destek Telefonu         =   0(216) 606 55 24

Kurumsal E-mail         =   [email protected]

Banka Hesap Bilgileri   =  YAPI KREDİ / MUHAMMED BAHÇECİK / TR85 0006 7010 0000 0042 2928 96

ALICI BİLGİLERİ:

Adı Soyadı    =    ……..

Adresi           =    ………

Telefonu       =    ……… 


 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:

 • İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın "SIRLI SEPET PAZARLAMA (Muhammed BAHÇECİK) " internet mağazasından siparişini yaptığı ve yine işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı “Tüketici Korunması Hakkında Kanunu” ve 29188 sayılı “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Sitemizin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. 

 • ALICI, aşağıda belirtilen satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER VE HİZMETLER:

 • Ürünlerin cinsi, türü, miktarı, marka, modeli, rengi, satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.

MADDE 4 - SÖZLEŞME TARİHİ:

 • SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha sözleşme ALICI tarafından .... tarihinde imzalanarak kabul edilmiştir.

MADDE 5 - MAL VEYA HIZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

 • Mal/hizmet, ALICI'nın teslimini talep etmiş olduğu .... adresinde ....`a teslim edilecektir.

MADDE 6 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

 • Teslimat masrafları ALICI'ya aittir. SATICI, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların, teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI'ya aittir. SATICI, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde mal/hizmeti teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

MADDE 7 - KAPIDA ÖDEME ÜCRETİ:

 • Kapıda ödeme servisi kargo şirketi tarafından sağlanan bir ödeme seçeneğidir. SATICI ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu servis için kargo şirketi 10.00 TL tahsil etmektedir. Bu servis bedeli kargo şirketine ait olup, ürün iadesi halinde iade edilemez ve SATICI bu bedelden sorumlu tutulamaz.

MADDE 8 - ALICI'NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

8.1-  ALICI, Sitemizde yer alan sözleşme konusu mal/hizmet’in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

8.2-  ALICI, işbu sözleşmeyi ve ön bilgilendirme formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal/hizmet'e ait temel özellikler, mal/hizmet'in vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

8.3-  ALICI'nın, Sözleşme konusu mal/hizmet'i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmet’i kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

8.4-  ALICI tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan mal/hizmet'in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmet'in sorumluluğu ve hasarlar ALICI'ya aittir.

8.5-  Mal/hizmet'in tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmet'i 3 (üç) gün içinde SATICI'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI'ya aittir.

8.6-  ALICI, promosyon veya kampanya gereği SATICI tarafından kendisine teslim edilen bilabedel ürünlerden SATICI'yı sorumlu tutmayacağını, tüm taleplerden ürün üreticisinin münhasıran sorumluluğunu kabul ve beyan eder.


MADDE 9 - SATICI'NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

9.1-  SATICI, işbu sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

9.2-  Sözleşme konusu mal/hizmet, ALICI’dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

9.3-  SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 14 (on dört) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder.

9.4-  Haklı gerekçelerle SATICI, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta mal/hizmet tedarik edebilir.

9.5-  SATICI mal/hizmet’in ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (on dört) gün içinde iade edilir

9.6-  Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

9.7-  SATICI mücbir sebepler veya sevkiyatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.


MADDE 10 - MAL VEYA HİZMETİN PEŞİN FİYATI:

 • Mal/hizmet’in peşin fiyatı sipariş sonu elektronik posta ile gönderilen örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 11 - VADELİ FİYAT:

 • Mal/hizmet’in satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu elektronik posta ile gönderilen örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 12 - FAİZ:

 • Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin belirlediği faiz oranından fazla olamaz. ALICI çalıştığı bankaya karşı münhasıran sorumludur.

MADDE 13 - ÖDEME PLANI:

 • ALICI'nın, kredi kartı ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. Ödeme ALICI’sı bankaya karşı ALICI münhasıran sorumludur.

MADDE 14 - CAYMA HAKKI:

 • ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı mal/hizmet’i teslim tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.

Cayma hakkının kullanılması halinde:

-  ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde malı SATICI'ya geri gönderir.

-  Cayma hakkı kapsamında iade edilecek mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Mal, SATICI'ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında ALICI'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

-  Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde mal bedeli ALICI'ya ALICI'nın ödediği şekilde iade edilir.

-  ALICI iade edeceği malı, ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli SATICI'ya aittir. ALICI'nın iade edeceği malı, ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir. Sipariş onayı verildikten sonra, Malın teslimine kadar olan sürede cayma hakkının kullanılması halinde ise, iade kargo bedelinden ALICI sorumlu olacaktır.


MADDE 15 - CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER:

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

-  Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde,

-  Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde,

-  Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde,

-  Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde,

-  Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde,

-  Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde,

-  Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde,

-  Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu mal/hizmet'in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış mal/hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde ALICI ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.


MADDE 16 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

 • ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 17 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

 • İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal/hizmet’i satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki “Tüketici Hakem Heyetleri” ile “Tüketici Mahkemeleri” yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında il/ilçe tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 18 - BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ:

 • İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICI'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

*18 (on sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, .../.../20... tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.


MADDE 19 - YETKİLİ MAHKEME:

 • İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar “Tüketici Hakem Heyetleri” ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki “Tüketici Mahkemeleri” yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 20 - TALEP VE ŞİKAYETLER:

 • ALICI, talep ve şikâyetlerini “[email protected]” mail adresi üzerinden iletişime geçebilir. 

MADDE 21 - SÖZLEŞMENİN TEYİDİ:

 • ALICI bu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan "Gizlilik Sözleşmesi" ve "Ön Bilgilendirme Formu"nda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri sitemizde elektronik ortamda görmesinin ve teyidinin yanı sıra sisteme kayıtlı olan elektronik postasına gönderildiğini, böylece tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay vererek ürünü sipariş ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.

 • ALICI, işbu sözleşmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

Madde 22 - GEÇERSİZLİK VE BÖLÜNEBİLİRLİK:

 • İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün, yetkili bir mahkeme veya idari organ tarafından geçersiz olduğu veya uygulanamaz olduğunun belirlenmesi durumunda bu hükmün geçersizliği veya uygulanamaz olması, işbu sözleşmenin öteki hükümlerini etkilemez ve bu geçersizlik veya uygulanabilir olmama durumundan etkilenmeyen bütün hükümler, tam olarak yürürlükte kalır. Taraflar, herhangi bir geçersiz veya uygulanamayan hükmün yerine, bunun ekonomik, hukuki ve ticari amaçlarını mümkün olduğu ölçüde yerine getiren geçerli veya uygulanabilir bir hüküm konması için gayret göstermeyi kabul etmektedirler.

 • Taraflar, 22 maddeden oluşan işbu sözleşmenin tamamını okuduklarını ve anlaşmaya varmak suretiyle imzaladıklarını siparişi oluşturduğu tarihten itibaren kabul ve beyan ederler.

 

SATICI   =  SIRLI SEPET PAZARLAMA (Muhammed BAHÇECİK)

ALICI    =  …….

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.